03 FEB

Ungdomskor

Dato: 
Torsdag d. 3. februar 2022, Kl. 15:45 til kl. 16:45

Sognehuset

Organist Mette Junker Christiansen og kirkesanger Maja Albrecht

Kirkens ungdomskor øver i Sognehuset hver torsdag.Koret synger til gudstjenester i kirken,
10 FEB

Ungdomskor

Dato: 
Torsdag d. 10. februar 2022, Kl. 15:45 til kl. 16:45

Sognehuset

Organist Mette Junker Christiansen og kirkesanger Maja Albrecht

Kirkens ungdomskor øver i Sognehuset hver torsdag.Koret synger til gudstjenester i kirken,
24 FEB

Ungdomskor

Dato: 
Torsdag d. 24. februar 2022, Kl. 15:45 til kl. 16:45

Sognehuset

Organist Mette Junker Christiansen og kirkesanger Maja Albrecht

Kirkens ungdomskor øver i Sognehuset hver torsdag.Koret synger til gudstjenester i kirken,