Udgivet af Arne Kiel Nielsen, tir d. 5. jan 2021, kl. 08:41

Opdaterede Covid19 retningslinjer for Nørre Snede og Hampen kirker. - Restriktionerne er igen blevet skærpet.

 Opdateret d. 7. januar 2021, opdateret d. 22. marts 2021

Folkekirken er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet når det gælder gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger som dåb, bisættelse, begravelse, urnenedsættelse og bryllup.

Gudstjenester og kirkelige handlinger bliver underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken.

Det betyder, at antallet af deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger fra og med i dag d. 8.1.2021 er begrænset til følgende i vore kirker:

Nørre Snede: 33 personer

Hampen: 26 personer

Personale og frivillige korsangere tæller ikke med i ovenstående antal.

Varigheden af gudstjenester og kirkelige handlinger bør begrænses til højst 30 minutter.

Vi undlader fællessang indendørs i denne tid.

Alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. 

 Til udendørs begravelser og bisættelser og urnenedsættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig. Her skal afstandskrav naturligvis også overholdes. 

Udendørs gudstjenester: Fra d. 22. marts 2021: Det er nu tilladt, at op til 50 personer samles udendørs til gudstjeneste. 

Covid19 – Nørre Snede og Hampen kirker

Brug mundbind

Brug håndsprit

Hold afstand 

Mundbind skal bæres indtil man sidder på sin plads og igen når man rejser sig og forlader pladsen.

Der skal i kirkerne være 2 meter mellem personer der ikke er fra samme hustand.

Ved begravelser og bisættelse må man højest være samlet 50 personer uden for kirken, mens antal personer inde i kirken afhænger af kirkens størrelse (se ovenfor).

Kategorier Nørre Snede - Hampen Sogne